Navodilo za plačevanje članarine po položnici!      

ZADNJE NOVICE


Prometne prilike v nekdanjem južnoštajerskem pragozdu pred 180 leti

Poštna uprava je l. 1839. uvedla nov tip pošte, ki se je imenovala pisemska zbiralnica. Tako zbiralnico sta dobila Brežice 1. novembra 1840 (zbiratelj Janez Delcot) in Podčetrtek 1. decembra 1840 (zbiratelj Josip Watzulik). Poštno zvezo je posredovala dvakrat na teden iz Celja preko Podčetrtka v Brežice vozeča selska pošta. Otvoritev južne železnice iz Gradca v Celje l. 1846. je prinesla tudi v skrajni kot pragozda nekaj vel življenja. Pošti v Podčetrtku in Brežicah so leta 1846. pretvorili v redni pošti, selsko vožnjo Celje — Brežice so opustili in namesto nje uvedli dnevno selsko pošto, ki je vozila med Poljčanami in Brežicami dvakrat na teden, druge dni pa je prenašal pošto sel. V Kozjem so otvorili pošto 1. maja 1850, v Pilštanju 15. maja 1875. Z dobrotami poštnei zveze se je začel planinski graščak Blohme okoriščati že l. 1830. Njegov sel je hodil vsak torek in petek po pošto v Celje. Po otvoritvi kolodvorske pošte v Št. Juriju 15. avgusta 1849 jo je mahal samo do te postaje. Na tej zvezi se ni dolgo vrsto let ni izpremenilo. Šele po otvoritvi pošte na Planini l. 1875. se je zveza razširila na tri hoje na teden.

Prvo brzojavno progo je dobil pragozd l. 1874. Takrat so potegnili brzojavno žico iz Podplata v Kozje. Brzojavna služba se je začela v Kozjem in Podčetrtku 21. oktobra 1874.


Postpandemična akcija "Izrazimo hvaležnost!"

Pandemija korona virusa, ki je ne moremo primerjati z ničemer v naši preteklosi in spreminja naša življenja, je v delo vključila številne službe, dejavnosti, zavode, organizacije in predvsem posameznike, ki so v obdobju "#ostanidoma", naprej in še toliko bolj požrtvovalno opravljali svoje delo v korist nas vseh! Čeprav so jim bile, so in verjamemo, da še bodo izkazane številne najrazličnejše hvaležnosti, pa le-teh zagotovo ne bo nikoli preveč.

V ta namen v Filatelistični zvezi Slovenije dajemo pobudo, da jim filatelisti in seveda tudi številni drugi, izkažemo majhno pozornost tudi v obliki pisne zahvale, in sicer:


  • posameznik, družina, društvo, ali kdorkoli pošlje dopisnico ali razglednico na naslov(e) po lastnem izboru, (možni naslovi: Zdravstveni dom, bolnišnica, lekarna, policijska postaja, poštar oziroma lokalna pošta, dom starejših občanov, osnovna šola, vzgojnovarstveni zavod, medijska hiša, gasilci, komunalno podjetje, lokalna trgovina oziroma trgovinska organizacija.... )
  • naslovniki so lahko: zaslužni posamezniki, oddelki, ustanove, skratka različni nivoji po vaši izbiri, kot ste jih doživljali v času pandemije,
  • na tej "pošiljki" z ročno pisavo v enem, dveh, ali največ treh stavkih izrazimo hvaležnost naslovniku,
  • zahvala naj bo kulturna, kratka in jedrnata, z navedbo pošiljatelja, ter brez ideoloških, ali kakih podobnih predznakov,
  • na "pošiljko" nalepimo poštno znamko ob upoštevanju higiene,
  • število "pošiljk" je odločitev pošiljatelja,
  • priporočljivo je, da to akcijo širimo med sosede in prijatelje.

Hvala vsem, ki ste skrbeli za nas!
Filatelistična zveza Slovenije in njen pobudnik Tone Petek


Nemška filatelistična zveza pripravlja vrsto video seminarjev

Zanimivi bodo seveda bolj za nemško govoreče filateliste, vendar ljubezen premaga tudi meje! Za udeležbo v video konferenci se morate prej prijaviti na vsakokratni naslov. Prijava za prvega (13.05.2020) je naslednja: KLIKNI TUKAJ

Za vse ostale, po izbiri, pa imate povezave za prijavo v spodnji tabeli.

Po prijavi boste prejeli link, na katerega se boste tik pred pričetkom posameznega seminarja prijavili. Tudi če nimate kamere, boste na ekranu lahko spremljali predavanje, slišali in videli predstavitev. Za postavljanje vprašanj pa je potrebna tudi kamera z mikrofonom, ki jo mnogi imate.

13.05.2020 16-17:30h Lars Böttger Der 1. Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die Post in Luxemburg POVEZAVA
16.05.2020 16-17:30h Peter Kühlhorn Prexies und Zensur: Die Dauerserie "US-amerikanische Präsidenten 1938" und ihre Verwendung auf Zensurpost POVEZAVA
23.05.2020 16-17:30h Stephan Jürgens Was ist Markophilie? Stempelkunde am Beispiel der italienischen Maschinenstempel POVEZAVA
3.06.2020 16-17:30h Eric Scherer Aus dem Briefkasten - Markierungen und Handhabung von Post, die über den Briefkasten eingeliefert werden POVEZAVA
6.06.2020 16-17:30h Peter Hornung Social Philately praktisch - wie ich mit Hilfe des Internets mehr aus meiner Sammlung mache POVEZAVA
13.06.2020 16-17:30h Johannes Hoffner Germania - Ein Gebiet mit 400 Marken - Eine "Tour de horizon" POVEZAVA
20.06.2020 16-17:30h Eric Scherer Ein Streifzug durch die Philatelie und Postgeschichte der USA POVEZAVA
27.06.2020 16-17:30h Piyush Khaitan Indian Airmails (Vortrag in englischer Sprache) POVEZAVA
4.07.2020 16-17:30h Harald Krieg Die Post in Zanzibar POVEZAVA


Pismo predsednika svetovne filatelistične zveze: Our Philatic World

Dear Colleagues, We are indeed in difficult times. And I sincerely hope this email finds you and your loved ones well. So many countries have experienced huge health and financial difficulties it will be some time before our World returns to normal. When you consider that over 16,000 Aircraft are grounded and not in service, you can begin to imagine the enormity of the crisis. This Pandemic and its aftermath were simply never anticipated. And as the death toll continues to climb, it is obvious the lock downs will continue in many countries for some months yet. For Philately 2020 has been a disastrous year. Almost all major Exhibitions have bern cancelled.
The FIP Congress scheduled for Jakarta has been postponed to 10 November 2020, but even this is uncertain. To all of you and your members who have been adversely affected, my sincere commiserations. However, with every negative in life, there is a positive! In this time you can catch up on research; write up or re-write that exhibit; or even find that long lost stamp or cover you had forgotten about. This is a good time to email philatelic friends more often. Plus you can log into the many YouTube and Zoom presentations being offered by so many Societies. Will the Philatelic World ever be the same?
Yes!
We will rebound and the Hobby will continue with renewed strength and vigor. Remember that the Trade are hurting too. No regular tamp shows or exhibitions and most shops used. Support your Dealers now, so the stock will be available in the good times ahead.
Stay safe and my Very Best Wishes for a better future.

Bernie Beston, President
Federation Internationale de Philatelie FIP


Izšel je katalog SLOVENIKA 2020

Za člane FD/FZS je cena 18 eur, za ostale 21 eur.
Informacije dobite pri Martinu Velikanje 031 398 413!


PhilaMinars2020

Če koga zanima predavanje o tradicionalni filateliji Petra McCanna, se je potrebno prijaviti preko preko linka:
https://tinyurl.com/ycaree2e

ZA DRUGA PREDAVANJA BOMO NAJAVE OBJAVILI PRAVOČASNO!


Pozdravljeni, člani FZS!

Upam, da vam v teh dnevih, ko moramo biti veliko doma, ni manjkalo časa, da smo si uredili albume, kuverte in ostale zadeve, povezane s filatelijo. Predvsem pa upam, da ste (smo) zdravi!

Kljub temu, da smo se morali navaditi na nov način dela, smo na FZS vseeno ohranili vse kontakte v članstvu Uprave FZS, kjer smo tedensko v stikih.

Na začetku leta smo pričeli izvajati aktvivnosti, povezane z volilnim zborom članov. Načrtovan je bil konec maja, ampak smo ga morali prestaviti na poznejši čas, kot so bile prestavljene tudi vse ostale aktivnosti. O tem vas bomo pravočasno obvestili po mejlih in seveda na spletni strani FZS, kjer skušamo objavljati vse aktualne prispevke, povezane s filatelijo.

Na začetku leta smo vas tudi pozvali, da se društva udeležite tradicionalnega ocenjevanja društev za pretekli dve leti. Pričakovali smo, da bo še kakšno društvo več poslalo to poročilo.

Glede na to, da je letošnje leto za člane FZS tudi volilno leto, smo van naprosili tudi, če bi lahko predlagali katerega od svojih članov, da vas zastopa v organih FZS. Do danes smo prejeli predloge samo iz 8 društev! Izkoristite možnost, da predlagate kakega svojega člana, ki bi bil pripravljen žrtvovati nekaj svojega časa tudi v dobrobit našega skupnega hobija - filatelije.

Nekaj društev je tudi izkoristilo možnost, da tiste najaktivnejše člane v društvih predlagajo za priznanja in odličja FZS. Poglejte, če je v vaši sredini kakšen član, ki ustreza pravilniku o priznanjih FZS, pa nam pošljite utemeljitev s predlogom za takega člana.

Letošnja prva številka naše revije Nova filatelija je obstala na paletah v tiskarni, kjer čaka, da se zadeve toliko uredijo, da bom lahko stopil tja in revijo zapakiral v 30 paketov in uredil, da bodo izvodi kmalu pri vas. Do takrat pa si revijo poglejte na naši spletni strani. Sicer pa že prihajajo prispevki za naslednjo številko.

Za letos je bila načrtovana skupna akcija nekaterih filatelističnih društev ob potovanju olimpijskega ognja po Sloveniji. Ker poznate situacijo o prestavitvi tega velikega dogodka, veste, da je tudi ta akcija zaenkrat prestavljena. O tem vas bomo še obvestili.

Aprila smo v Trbovljah načrtovali mladinsko filatelistično razstavo in praznik mladinske filatelije. Tudi ta prireditev je prestavljena. Zaenkrat v september, a seveda še ni dokončno.

Prosim vas še enkrat, da spet malo razmislite o tem, kaj bi lahko vi in vaše društvo naredilo za FZS. Veseli bomo vsakega vašega kontakta, odgovora, predloga.

Spremljajte novice na spletni strani FZS. Letosje to stran pogledalo že več kot 2300 obiskovalcev iz 50 držav. Pridružite se tudi vi in povabite na ogled te strani še vaše člane.

Ostanite zdravi, uživajte v svojem hobiju in se veselite dni, ko bo svet postal drugačen, kot je danes.

Veni Ferant
Tajnik FZS


Pošta Slovenije sporoča: Sprejem in dostava pošiljk v času koronavirusa

Prosimo za razumevanje, da v trenutnih okoliščinah prihaja do sprememb v poslovanju in pri prenosu pošiljk. Informacije v zvezi s tem spremljajte v rubriki »Ukrepi ob širitvi korona virusa«, saj lahko opisi posameznih pogojev poslovanja na spletnih podstraneh pri opravljanju določenih storitev trenutno odstopajo od realnega stanja.

Pošta Slovenije si prizadeva zagotavljati čim bolj nemoteno delovanje poštnega sistema v notranjem in mednarodnem prometu, vendar je zaradi splošnega stanja po vsem svetu čezmejni promet s poštnimi pošiljkami izredno otežen in ponekod ustavljen. Na Pošti Slovenije pozivamo vse prebivalce, da v skrbi za zdravje zaposlenih in vseh uporabnikov poštnih storitev upoštevate naše nasvete.

Čezmejni promet je torej moten, v bližnje države in tiste, s katerimi je poštni promet močnejši, pošta potuje, v mnoge pa ne; Pošta na svojih spletnih straneh objavlja pregled delujočih in trenutno nedelujočih poštnih zvez.

Trenutno veljavna tabela (16.4.2020)
Trenutno veljavna tabela 2 (30.4.2020)


Zveza FZS se poštnim delavkam in delavcem zahvaljuje za požrtvovalno delo pri zagotavljanju delovanja poštnega sistema!


Filatelistično društvo Ljubljana odpoveduje mednarodno srečanje v Ljubljani

Filatelistično društvo Ljubljana odpoveduje mednarodno srečanje v Ljubljani, planirano za 9. maja letos. Datuma naslednjih srečanj sta 10.10. in 12.12. letos.


Pošta Slovenije sporoča, da bo majski izid PPZ znamk prestavljen

Iz znanih razlogov vam sporočamo, da se bo majski izid prestavil. V kolikor se bodo razmere normalizirale do začetka maja, v kar močno upamo, bo izid prestavljen na 13. julij (na ta dan je bil tako že v planu izid dveh znamk). Vsi predlagatelji majskega izida so s tem seznanjeni in se seveda povsem strinjajo.
Pošta Slovenije


VSE AKTIVNOSTI FZS PRELOŽENE

DO NADALJNJEGA SO VSE AKTIVNOSTI FZS, KI SO BILE NAČRTOVANE ZA MESEC MAREC IN APRIL 2020, PRELOŽENE. Tudi volilni zbor članov FZS. Ostanimo doma in ta čas namenimo družini, nekaj časa pa izkoristimo tudi za naš hobi. In seveda redno spremljajte spletno stran FZS, kjer se bomo trudili še naprej, da vas bomo obveščali o dogodkih, povezanih z našim delovanjem. Za začetek si lahko preberete prvo letošnjo številko Nove filatelije, ki je v fizični obliki obstala v tiskarni in bo na vaše naslove prispela z zamudo.


Filatelistično društvo Maribor odpoveduje mednarodno srečanje v Mariboru

Filatelistično društvo Maribor odpoveduje za 5. april 2020 napovedano mednarodno srečanje v Mariboru in ga prestavlja za nedoločen čas. O novem datumu srečanja bo obvestilo pravočasno objavljeno.


4. mednarodni sejem zbirateljstva COLLECTA 2020 - prestavljen na jesen

Organizatorji Collecte so zaradi splošne nevarnosti, ki jo prinaša koronavirus, letošnji sejem zbioateljstva prestavili na zgodnje jesenski termin in sicer: 12. in 13. september 2020.

Hvala za razumevanje!

Na sejmu se bo predstavila tudi FZS!
Ne zamudite tega dogodka! Spremljajte tudi na FB kanalu.

Več o sejmu COLLECTA


FIRAMLA - mladinska razstava je prestavljena na jesenski termin!

Ukrepi za obvladovanje pandemije virusa COVID-19 v deželi so vse bolj obsežni. Tako nas je na omejitve javnih prireditev obvestil tudi kulturni zavod Delavski dom Trbovlje, ki to razstavo gosti vse od njenega začetka. Stekli so pogovori z delegatom FZS na razstavi in komisarjem razstave. Pripravljalni odbor razstave FIRAMLA 2020 se je po vseh opravljenih razgovorih odločil, da odpove postavitev razstave v napovedanem terminu v mesecu aprilu 2020.

Skupaj z DDT in ob upoštevanju ostalih filatelističnih razstav na koledarju FZS, v preostalem delu leta 2020, smo dogovorili nov termin za izvedbo razstave.

FIRAMLA 2020 bo postavljena na ogled od srede, 23. septembra, do sobote, 26. septembra 2020.

Pravilnik razstave
Prijavnica


Tudi razstava Alpe Jadran Filatelija Trbiž 2020 preložena

Potekala bo med 10. in 14. junijem 2021.


DOGODKI IN RAZSTAVE


Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki

Od 7. do 20. marca 2021 bo v Cape Townu v Južnoafriški republiki mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 pod geslom Pot v demokracijo. Udeležili se je bomo tudi slovenski razstavljavci.

Vabljeni k prijavi zbirk, ki so doslej prejeli vsaj 75 točk na državni ali regionalni razstavi. Rok za prijavo zbirk slovenskemu komisarju Igorju Pircu (e-naslov; ipirc711@gmail.com) je 30. junij 2020.

Tekmovalni razredi:
Tradicionalna filatelija
Poštna zgodovina
Aerofilatelija
Koleki
Poštne celine
Tematika
Odprta filatelija
EnoOkno
Razglednice
Literatura

Pravila razstave kot tudi prijavnica so objavljeni na spletni strani: https://capetown2021.org/exhibitors/#forms ali jo zahtevajte od nacionalnega komisarja.

Prijazno vabljeni k prijavi.

Prijavnica
Prijavnica za literaturo


XIX. Balkanfila razstava bo septembra letos v Bukarešti

Romunska filatelistična federacija vabi vse zveze - članice regionalne povezave Balkanfila na XIX. razstavo, ki bo od 17. do 19. septembra 2020 v eni od dvoran druge največje stavbe na svetu - romunskem parlamentu, izgrajenem v času predsednika Čevšeskuja.

Koordinator razstave je Igor Pirc, slovenski komisar, ki zbira do 5. marca prijave, pa je Bojan Bračič. Spodaj si oglejte pravila razstave, kateri tekmovalni razredi so predvideni in se prijavite našemu komisarju.

Vabilo prireditelja
Pravila razstave
Prijavnica za literaturo
Prijavnica za filatelistične eksponate


ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FD LJUBLJANA


Petjezični filatelistični slovar

Filatelistično društvo Ljubljana je pred leti izdalo petjezični (sl/(ang./nem/Fran/ital./ ) filatelistični slovar. Obsega okoli 1000 gesel v vsakem jeziku. Je edini tak slovar, ki vključuje tudi slovenščino.

Slovar je koristen za vse uporabnike tujih filatelističnih katalogov kakor tudi za vse , ki zamenjujejo znamke s tujino.

Zdaj se je našlo še nekaj izvodov, ki so na razpolago po ceni 10 evrov + 2 evra za poštnino in pakiranje, skupaj torej 12 evrov.


Izšla je jubilejna, XXX. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Izšla je jubilejna, XXX. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana, ki na 225 straneh prinaša kopico zanimivega branja. Pri pisanju prispevkov so sodelovali že uveljavljeni pisci, pa tudi kak nov.

Iz vsebine: Ob 100. obletnici koroškega plebiscita (Verigarji), Redke maksimum karte Jugoslavije po II. svetovni vojni, dopisnice, Ljubljanska pokrajina, Letalski prevozniki do leta 1941, Miroslav Oražem - avtor prvih slovenskih znamk za Slovensko Primorje, priložnostni poštni žigi 2019, pogodbene, premične, pismonoške in ukinjene pošte v letu 2019, vinjete ali pepelke in še kaj.

Cena Zbornika je 10 €, k čemur je treba prišteti še 2 € poštnine.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 6 in 1. Nekaterih številk je na razpolago samo še po en kos ali dva.

Cena za posamezen izvod je 5 €. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 € (po povzetju 5 €), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila. Pri osebnem prevzemu poštnine ni; ta način priporočamo zlasti pri nabavi večjega števila izvodov.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.


Priložnostni ovitki FD Ljubljana

FD Ljubljana ima na razpolago tri ovitke, ki jih je izdalo v zadnjem času in sicer (število razpoložljivih izvodov v oklepaju):


  • Nadangel Gabrijel, zaščitnik filatelistov (2),
  • Čipke (2) in
  • Najboljše filatelistično društvo v Evropi (7)

Cena posameznega ovitka je 3 ure, poštnina pa za celotno naročilo znaša 1 evro.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.


Nov komplet šaljivih maksimum kart FD Ljubljana

Pred leti je FD Ljubljana v majhni nakladi izdalo serijo 8 maksimum kart z odgovarjajočimi osebnimi znamkami na humoristično obarvano temo taborniškega /skavtskega življenja. Osnutke za razglednice je narisala priznana karikaturistka Aljana. Zdaj se je našlo še nehaj kompletov, scani vseh 8 kartic so priloženi. Cena kompleta je 30 evrov, k čemur je potrebno prišteti še evro poštnine.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.


Izšla je 15. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

Izšla je 15. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana, ki na skoraj 80 straneh formata A5 prinaša vrsto zlasti tekočih novic; nekatere pa so tudi trajnejšega značaja. Cena Vestnika je 5 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Na razpolago je tudi nekaj malega starejših številk in sicer: 3,4, 6,8, 10, 13 in 14. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je prav tako 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale stevilke.


ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FZS - PRILOŽNOSTE IZDAJE IN PUBLIKACIJE NA ZALOGI


Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi

Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 - po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 - po 15 € za kos.

Prav tako imamo na zalogi knjigo ZBORNIK MEDNARODNEGA SIMPOZIJA VERIGARJI. Cena 30,00 €.

Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter - kot je običajno v tako obsežni problematiki - z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.

Informacije in naročila pri tajniku FZS: veni.ferant@gmail.com


DRUGE INFORMACIJE


FES izdal 100. mnenje

FES (Filatelistični ekspertizni servis je izdal 100. mnenje o pristnosti predloženih znamk. Mnenje je za znamko, ki je na sliki (gre za znano »Esperantico« iz leta 1953), pripravil Sašo France, ki je pristojen za dajanje mnenj za področje Jugoslavije 1945-1991.

Ob tej priliki vabimo vse, ki imate v svojih zbirkah redkejše znamke, za katere niste prepričani, če so pristne, da jih predložite FES-u.. Področja, za katera FES opravlja ugotavljanje pristnosti, pogoji, pod katerimi deluje in ostale informacije v zvezi z FES-om so rarazvidni iz zavihka na levi te spletne strani.

Boštjan Petauer, koordinator FES.


Spletna stran www.fepanews.com po šesttedenski prekinitvi, ki je nastala iz tehničnih vzrokov, spet normalno deluje.

Vabljeni, da jo obiščete.


Namenite del svoje dohodnine za delovanje Filatelistične zveze

Izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE in ga posredujte ali davčni upravi ali pa na naslov FZS, pp. 1581, 1001 Ljubljana.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE OBRAZEC - KLIKNI TUKAJ


REGISTER DRUŠTVENIH IZDAJ 2012-2017

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2017 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).


Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke - albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepke (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega poblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Venija Feranta (veni.ferant@gmail.com, tel. 041 332 080), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.guštin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se vsem dosedanjim donatorjem - KLIKNI TUKAJ.


OBVESTILO O DELOVANJU KROŽNE MENJAVE

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva - imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.


Društva - Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše - naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslovljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).


Zbiravci - želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjante z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Pravtako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem menuju na vrhu - tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!


Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.


V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. Izpoljen obrazec, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana. Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si